40dB

Dag 3

De meeste van onze leiding heeft geen theologische opleiding gevolgd, we zijn “maar” gewone mensen, die proberen iets goeds te doen. Wel heeft een groot deel van onze alpha-vrienden zelf ervaren hoe fijn het is om leiding te hebben die precies op het goede moment de goede woorden spreekt, of juist de mond houdt als er geluisterd moet worden.

Wilt u/wil je vandaag bidden voor wijsheid en goede woorden voor onze leiding.

Jakobus 1:5 Als iemand van u wijsheid tekort komt, moet hij God erom bidden, en dan zal hij wijsheid ontvangen, want God geeft aan iedereen zonder voorbehoud en verwijt.

Space Clicker

Aantal mensen die hebben gebeden: 0

Aantal mensen dat heeft gebeden: 476

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *