40dB

Dag 12

Bij de alpha hebben we het veel met elkaar over geloven en over de mooie maar ook over de ingewikkelde dingen van het leven. We hopen dat de alpha een plek is waar mensen “aangeraakt” mogen worden door God. We zijn dankbaar voor de vele mooie momenten waarin God afgelopen jaren dichtbij was en waarin mensen persoonlijk iets van Hem mochten ontdekken.. Ook voor komend seizoen willen we bidden of God dicht bij wil zijn in de ontmoetingen, gesprekken en gebeden. We bidden dat mensen nieuwe hoop mogen vinden bij God.Wilt u/wil je vandaag bidden dat mensen “aangeraakt”mogen worden en hoop mogen vinden?

 

Efeze 1: 17-19 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 

Space Clicker

Aantal mensen die hebben gebeden: 0

Aantal mensen dat heeft gebeden: 489

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *