40dB

Dag 19

Schaamte kan je in het donkerste gat trekken en je vertellen dat je alleen bent en de enige die zo wanstaltig is. Als je daar voorbij kan stappen en je moeilijkheden en donkerte kan laten zien, al is het maar een beetje of gedoseerd. Als je echt kan zijn… hoeveel herkenning, hoeveel liefde en hoeveel leven begint er dan. Juist in die “zwakte” kan God aan het werk. 

 

Wilt u/wil je vandaag bidden dat de alpha een plek is waar we zwak mogen zijn, echt en kwetsbaar. En dat daar vervolgens zorgvuldig mee wordt omgegaan, vol liefde, zonder veroordeling. 

 

2 kor 12:9  En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.Space Clicker

Aantal mensen die hebben gebeden: 0[pvcp_1]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *