40dB

Dag 26

Vandaag bidden we voor de financiën van de alpha. Ik zal het gewoon maar eerlijk zeggen maar ik (en wellicht andere met mij) vind financiën en het bidden voor financiën altijd een ingewikkeld onderwerp. Als alpha zijn we dankbaar dat het afgelopen jaren altijd goed gekomen is met de financiën. Afgelopen seizoen hadden we een groot gat wat financieel gedicht moest worden en wij zijn super dankbaar voor alle mensen die dat hebben mogelijk gemaakt. Maar we willen ook eerlijk zijn en onze zorgen rondom de financiën delen. Ook voor komend seizoen is het best weer een beetje spannend zeker gezien de onzekerheid rondom COVID-19. Ook deze zorgen willen bij God brengen.

 

Wilt u/wil je vandaag bidden mee bidden voor de financiële situatie van de alpha? 


Filippenzen 4: 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is dichtbij. 6 Maak u geen zorgen, maar laat aan God in al uw bidden en smeken dankbaar weten wat uw wensen zijn. 7En God zal met zijn vrede die alle begrip te boven gaat, waken over uw hart en uw gedachten, in Christus Jezus.  8 Ten slotte, broeders en zusters, overweeg steeds wat waar en verheven is, rechtvaardig en zuiver, beminnelijk en eervol, alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9 Breng in praktijk wat ik u geleerd en overgeleverd heb door mijn woorden en mijn daden. Dan zal God, die de vrede geeft, met u zijn.

Space Clicker

Aantal mensen die hebben gebeden: 0

Aantal mensen dat heeft gebeden: 510

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *