40dB

Dag 28

Ik geloof dat het voor jongeren (en ook voor oudere) ontzettend belangrijk is om gekend en erkend te worden. Als je als mens het gevoel hebt dat je gezien bent en dat je mag zijn wie je bent bloei je op. Jongeren bevinden zich in een belangrijke levensfase waarin ze op zoek gaan naar wie ze zijn, wie ze willen worden, wat ze geloven en waar ze juist wel of niet bij willen horen. Vandaag willen we bidden dat jongeren in die zoektocht een plek mogen vinden in een kerk, club, groep of alpha  waar ze gekend zijn. En niet alleen gekend maar ook erkend in wat ze voelen, ervaren, dromen en denken. Dat ze zich serieus genomen voelen en dat ze vanuit die veiligheid mogen delen, ontwikkelen en groeien.

 

Wilt u/wil je vandaag bidden dat jongeren zich gekend en erkend mogen weten in kerken, club en bij de alpha 


1 Johannes 4:11  Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

Space Clicker

Aantal mensen die hebben gebeden: 0

Aantal mensen dat heeft gebeden: 509

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *