40dB

Dag 38

Het is mooi als de leiding semi-overbodig is en de deelnemers onderling vragen gaan stellen en echt met elkaar het gesprek aan gaan over het onderwerp (of iets anders) Als er voor elkaar gebeden wordt, als de jongeren elkaar kunnen bemoedigen en naast elkaar gaan staan. 


Wilt u/wil je vandaag specifiek bidden voor onderlinge verbondenheid onder de jongeren. 


1 Petrus 3:8  Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.

Space Clicker

Aantal mensen die hebben gebeden: 0

Aantal mensen dat heeft gebeden: 660

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *