40dB

Dag 39

Sommige vragen zijn er niet om beantwoord te worden.. erover praten levert slechts meer vragen op en gaandeweg wellicht andere antwoorden dan je had gedacht. Toch willen we vandaag bidden dat jongeren antwoorden gaan zien in hun levens. MIsschien op vragen die ze lang geleden gesteld hebben, maar ook op dingen die nu belangrijk voor ze zijn. Dat daarvoor hun oren en hun ogen en hun hart geopend mag zijn… en dat ze de juiste vragen mogen stellen. (hoewel er geen foute vragen zijn)

Wilt u/wil je vandaag bidden voor antwoorden en goede, diepe, moeilijke vragen


Jeremia 33:2 De Heer die de aarde heeft gemaakt en haar op haar fundamenten heeft geplaatst, sprak tot mij: 3 ‘Roep mij en ik zal je antwoord geven. Ik, de Heer, de God van Israël, zal je over grootse, ondoorgrondelijke dingen vertellen, waarvan je geen weet hebt.

Space Clicker

Aantal mensen die hebben gebeden: 0

Aantal mensen dat heeft gebeden: 622

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *