40dB

Dag 7

Bij de Alpha zijn deelnemers en leiding aanwezig van verschillende kerken en met verschillende achtergronden.  Het is mooi om met elkaar en van elkaar te leren over God en de vele verschillende manieren waarop Hij werkt en er voor ons wil zijn. We zouden het mooi vinden als we met elkaar over de kerkmuren heen kunnen kijken om dat te kunnen zien.

Wilt u/wil je vandaag bidden dat we als christelijk Papendrecht en omstreken onderling verbonden zijn en een eenheid vormen, ondanks verschillen en dat we dat mee kunnen geven aan onze en jullie jeugd.

Romeinen 10:9 Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered. 10 Want geloven doen we met ons hart, en daardoor vinden we rechtvaardiging; belijden doen we met onze mond, en dat brengt ons redding. 11 Er staat toch in de Schrift: Niemand die in hem gelooft, wordt teleurgesteld. 12 Want het maakt geen verschil of u Jood of geen Jood bent: we hebben allemaal dezelfde Heer, zijn rijkdom is voor allen die hem aanroepen. 13 Want er staat geschreven: Iedereen die de naam van de Heer aanroept zal worden gered

Space Clicker

Aantal mensen die hebben gebeden: 0

Aantal mensen dat heeft gebeden: 536

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *