40dB

Dag 8

Door de jaren heen zien we dat veel mensen betrokken raken bij de alpha doordat ze ooit persoonlijk zijn uitgenodigd om een keertje mee te komen kijken. Een persoonlijke uitnodiging van een vriend of een vriendin kan dus cruciaal zijn om de stap over de drempel te zetten.


Wilt u/wil je vandaag bidden dat men zich vrij mag voelen om andere uit te nodigen om kennis te komen maken met de alpha.

Johannes 1: 40  Een van de twee die Johannes’ woorden gehoord hadden en Jezus waren gevolgd, was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41 Het eerste wat Andreas deed, was zijn broer Simon opzoeken. ‘We hebben de Messias gevonden,’ zei hij tegen hem. Messias betekent Christus, Gezalfde. 42 Toen bracht hij Simon bij Jezus. Jezus keek hem aan. ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes,’ zei hij. ‘Voortaan zul je Kefas heten.’ Kefas betekent Petrus, Rots.

Space Clicker

Aantal mensen die hebben gebeden: 0

Aantal mensen dat heeft gebeden: 479

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *