40dB

Dag 16

Bij het organiseren van de alpha komen ook heel veel praktische en coördinerende taken en werkzaamheden kijken. We bidden voor Gods wijsheid in beslissingen die gemaakt moeten worden, inspiratie in dingen die bedacht moeten worden en voor motivatie en kracht als er dingen uitgevoerd moeten worden. Ook bidden we voor de coördinatoren dat ze Gods nabijheid, vrede en zegen mogen ervaren in de dingen die ze doen. We zijn dankbaar voor hen die de alpha leiden en hun talenten, energie en tijd elke keer weer inzetten voor de alpha. 

 

Wilt u/wil je vandaag bidden voor de coördinatie en de coördinatoren van de Alpha


2 Thessalonicenzen 2:16-17 “Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt.”

Space Clicker

Aantal mensen die hebben gebeden: 0

Aantal mensen dat heeft gebeden: 499

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *