40dB

Dag 22

Er is zoveel dat onze aandacht vraagt. Er komen dagelijks duizenden prikkels binnen en dan willen we als alpha ook nog dat er opgelet wordt tijdens de avond. Soms zijn er dingen die zoveel van je hoofd vragen dat praatjes of vragen of gesprekken helemaal aan ons voorbij gaan. Terwijl we juist zo graag willen dat de dingen die gehoord “moeten” worden ergens aankomen. Daarnaast is alles interessanter als je het zelf afvraagt of er met anderen over praat en betrokken bent in een gesprek, of als de dingen die gezegd worden over jou gaan, omdat je er zelf ook zo tegenaan kijkt, of zo’n zelfde vraag erover had of juist het tegenovergestelde.

Wilt u/wil je vandaag bidden dat we actief betrokken kunnen zijn bij de gesprekken/praatjes en ons even kunnen afsluiten voor onbelangrijke afleidingen.


31 Zo was er iemand, een Farizeeër, die Nikodemus heette en lid was van de Hoge Raad. 2 Hij ging op een nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi, wij weten dat u in opdracht van God de mensen onderricht. Want niemand kan die wondertekenen doen die u doet, als God niet met hem is.’ 3‘Ik verzeker u,’ zei Jezus, ‘niemand kan het koninkrijk van God zien, als hij niet opnieuw geboren wordt.’ 4 Nikodemus vroeg: ‘Hoe kan iemand die al oud is, opnieuw geboren worden? Hij kan toch niet terugkeren in de schoot van zijn moeder en dan weer geboren worden?’

Space Clicker

Aantal mensen die hebben gebeden: 0

Aantal mensen dat heeft gebeden: 529

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *